Shopping Cart

Свържете се с нас: support@greendermalab.bg

Безплатна доставка на поръчки над 50 лв

Общи условия на Facebook игра


  1. Организаторът на играта е Релина ЕООД, със седалище – 2200 Сливница, България, ул. Паисий Хилендарски 4А.
  2. Участниците в играта са задължени да спазват условията и правилата, които по-долу се споменават като Официални Правила на Играта („Официални правила“). Организаторът на играта има право да допълва или да променя Официалните Правила във всеки един момент, като промените влизат в сила след публикуването им на https://greendermalab.bg/.
  3. Продължителност на играта: 29.06.2021-20.07.2021.
  4. В играта могат да участват всички физически лица, установени в България.
  5. Организаторът има абсолютното право да прекрати играта във всеки един момент, в случаи на злоупотреба, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства, включително свързани с разпространението на епидемично заболяване. При тези случаи не се дължи никакво обез