Shopping Cart

Свържете се с нас: support@greendermalab.bg

Безплатна доставка на поръчки над 50 лв

Общи условия

Добре дошли в сайт www.greendermalab.bg

Тази страница наричана “Green Derma Lab“ администрирана от Релина ЕООД, със седалище – 2200 Сливница, България, ул. Паисий Хилендарски 4А.

Моля, прочетете внимателно тези условия преди да използвате този сайт (наричан САЙТЪТ).

Използването на този сайт означава, че сте съгласни с настоящите Общи условия. Общите условия са в съответствие с настоящето законодателство.

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време чрез актуализиране на този САЙТ. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители / клиенти. Общите условия ще бъдат актуализирани при всяка промяна в законодателството.

От всички промени, направени от ” Green Derma Lab “, САЙТА е длъжен да информира потребителя / клиентите до последната версия и, ако е необходимо, ще бъдат приложени промени в предварително подадени поръчки.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване се счита за невалидна или неприложима по някаква причина, това не засяга валидността и приложимостта към останалите разпоредби.

Използвайки сайта, потребителите се съгласяват да спазват общите условия и приложимите закони.

%d bloggers like this: